Tjänster

Min huvudsakliga inriktning är detaljkonstruktioner av processanläggningar av olika slag. Jag utför också projektering av elanläggningar för byggnader, såsom kanalisation, belysning, kraft, tele och säkerhet. Jag kan hjälpa till att upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenader för el- och teleanläggningar, ställverk, styr & regler, processanläggningar, enskilda apparatskåp.

Jag tycker att min specialitet är detaljkonstruktion av anläggningar för automation inom processindustri typ värmeverk, vattenverk, avloppsverk och biogas. Har kunskap och utbildning om elinstallationer inom explosiv miljö. Jag har förmågan att på ett enkelt och logiskt sätt strukturera handlingar på ett lättfattligt sätt, så att utomstående snabbt förstår vad handlingen beskriver.

För prisinformation – skicka gärna ett e-mail.